Steneby

Webbplats för Steneby. På Steneby i Dals Långed bedrivs konstnärlig utbildning på olika nivåer. Här finns Stenebyskolans Konst- och kulturutbildning och yrkeshögskoleutbildningar samt högskoleutbildningar på HDK vid Steneby, Göteborgs universitet. 2015

www.steneby.se